Obwód 225

Powierzchnia ogólna: 4.220 ha, lasy: 117ha

Plan pozyskania na sezon 2013/14

 • sarna — 20szt., w tym rogacz — 8szt.
 • koza –12 szt.
 • dzik — 80szt.

Urządzenia łowieckie:

 • ambony — 5
 • zwyżki — 18
 • lizawki — 8
 • paśniki — 5

Obwód 204

Powierzchnia ogólna: 4.190 ha, lasy: 2.427ha

Plan pozyskania na sezon 2013/14

 • sarna –50 szt., w tym rogacz — 20szt.
 • koza – 20 szt., koźlaki — 10szt.
 • dzik – 150 szt.

Ciekawostka: daniele –23 szt. (stan zmienny)

Urządzenia łowieckie:

 • ambony –60
 • zwyżki — 40
 • paśniki — 35
 • lizawki—30