Warning: Creating default object from empty value in /autoinstalator/wordpress1/wp-content/plugins/vamtam-push-menu/push-menu.php on line 106

W ostatni weekend czerwca zorganizowaliśmy prace gospodarcze na Spalonej Łące. Cała łąka (ok. 1,2ha) została przeznaczona na poletko zaporowe. Najpierw gleba została stalerzowana a potem obsiana grochem. Tradycyjną wersję Siewników można podziwiać na załączonych poniżej zdjęciach.  Po zasianiu ziarna poletko ponownie stalerzowano.  Od tego momentu całe poletko zostaje wyłączone z polowania aż do zimy.

Zarząd Koła kieruje serdeczne podziękowania dla kol. Kuby, który udostępnił dla Koła zarówno poletko, materiał siewny (prawie tonę) jak i ciągnik oraz talerzówkę razem z operatorem. Darz Bór Kuba!

A tutaj kilka podstawowych informacji na temat rodzajów i funkcji poletek łowieckich:

Poletko łowieckie – obszary obsiane lub obsadzone roślinami stanowiącymi pokarm dla zwierzyny leśnej[1]. Do dokarmiania stosuje się zwykle rośliny pastewne. Poletka łowieckie mają na celu poprawę dostępności składników pokarmowych dla populacji zwierzyny łownej oraz ograniczenie szkód łowieckich w uprawach rolniczych[2].

Wyróżnia się następujące rodzaje poletek łowieckich[2]:

  •  poletka produkcyjne – miejsca, gdzie prowadzi się normalną gospodarkę rolniczą w celu uzyskania pożywienia (głównie roślin pastewnych) przeznaczonego do dokarmiania w okresach jego niedostatku, głównie zimą,
  •  poletka zgryzowe – miejsca uprawy drzew i krzewów liściastych nie występujące w wystarczających ilościach w obwodzie łowieckim, zapewniające odpowiednio różnorodną bazę żerową zwierzynie,
  •  pasy zaporowe – wąskie pasy zajęte przez uprawy lub służące do wykładania pokarmu dla zwierzyny służące do utrzymania zwierząt w łowisku, ograniczenia szkód łowieckich w uprawach rolniczych i śmiertelności zwierzyny migrującej np. przez ciągi komunikacyjne.

Przypisy

  1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich planów hodowlanych (pol.). W: Dz.U. 2007 nr 221 poz. 1646 [on-line]. Internetowy System Aktów Prawnych. [dostęp 2011-08-28].
  2. Piotr Gawin: Poletka łowiecka (pol.). W: Poradnik łowiecki [on-line]. [dostęp 2011-08-28].

 

CategoryOgłoszenia

© 2017 - Koło Łowieckie Róg Wrocław. Wszystkie Prawa Zastrzeżone

Napisz do nas        skarbnik@rog.wroclaw.pl